Geen Hoi

Zeg niet alleen maar “hoi” om een chat te beginnen.

2010-07-19 12:32:12 JIJ:    Hoi,
2010-07-19 12:32:15 COLLEGA:  Hallo.
## COLLEGA WACHT TERWIJL JIJ JE VRAAG TYPT..
2010-07-19 12:34:01 JIJ:    Ik ben bezig met [iets] en ik probeer..
2010-07-19 12:35:21 COLLEGA:  Oh, [antwoord..]

Vergelijk deze situatie met iemand die aan de telefoon “Hoi, met mij” zegt en je dan in de wachtstand zet!

In plaats daarvan, doe dit:

2010-07-19 12:32:12 JIJ:   Hoi, ik ben bezig met [iets] en probeer..
2010-07-19 12:33:32 COLLEGA: [beantwoordt vraag]

Op deze manier krijg je veel eerder hulp, en je laat je collega niet onnodig wachten. Sterker nog, je collega kan meteen beginnen met nadenken over je vraag!

Je probeert misschien beleefd te doen door niet meteen je vraag te stellen, zoals je persoonlijk of aan de telefoon ook zou doen. Maar communicatie via chat is geen van beide. Typen is veel langzamer dat praten. In plaats van dat je beleefd bent, laat je de ander wachten op het formuleren van je vraag.

Hetzelfde geldt voor “Hallo – ben je daar”, “Dag Erik, korte vraag”, “Heb je even?” – Stel gewoon je vraag!

Als je het bot vindt om alleen maar “Hoi” te zeggen en meteen je vraag, kun je ook zoiets doen:

2010-07-19 12:32:12 JIJ: Hoi, als je niet heel druk bent kun je dan even hiernaar kijken? Ik ben bezig met [iets] en probeer [etc..]

Verder nog: je vraag stellen zonder eerst op een “Hoi terug” te wachten zorgt ervoor dat er asynchrone communication mogelijk is. Dat wil zeggen, als de ander niet achter het toetsenbord zit, en jij gaat weg voordat de ander terug is, kan hij/zij toch je vraag beantwoorden, in plaats van naar een “Hoi” te starten en zich af te vragen of er nog een vraag komt.

Deze pagina is een (vrije) vertaling van http://nohello.com.

Disable CompatTelRunner.exe which consumes a lot of I/O and CPU

From https://superuser.com/questions/944067/windows-disk-i-o-100-at-boot-for-20-minutes

The exe is here:

C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe

Computer Management – System Tools – Task Schedule Library – Microsoft – Windows – Application Experience
or
Start – Run – taskschd.msc
Name: Microsoft Compatibility Appraiser
Location: \Microsoft\Windows\Application Experience
Collects program telemetry information if opted-in to the Microsoft Customer Experience Improvement Program.
→ Disable

Vanishing pid file and directory in /var/run

Sickrage pid file kept vanishing after reboots. Turns out /var/run is tmpfs. Use tmpfiles.d!

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/tmpfiles.d.html

/etc/tmpfiles.d/sickrage.conf:

D  /var/run/sickrage 0755 sickrage sickrage

Found through https://blog.hqcodeshop.fi/archives/93-Handling-varrun-with-systemd.html

 

AzureWebJobsDashboard connection string

Connecting to an existing storage account that has only blob storage didn’t work, and I got the following (unhelpful) error message:

Failed to connect with the accountname storage account using credentials provided in the connection string.
In your Microsoft Azure Website configuration you must set a connection string named AzureWebJobsDashboard by using the following format DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=NAME;AccountKey=KEY pointing to the Microsoft Azure Storage account where the Microsoft Azure WebJobs Runtime logs are stored.

Solution: use a new general purpose storage account.

RabbitMQ Management on Docker on Azure

Ran into issues using the docker image for RabbitMQ on Azure.

https://hub.docker.com/_/rabbitmq/
https://github.com/docker-library/rabbitmq/issues/6#issuecomment-97721548

$ sudo bash
$ cd /etc/docker/compose
$ docker-compose down
$ nano /etc/docker/compose/docker-compose.yml

rabbitmq:
# environment:
# – RABBITMQ_NODENAME=qti-rabbitmq
hostname: qti-rabbitmq
image: rabbitmq
ports:
– 5672:5672
– 15672:15672
restart: always
volumes:
– /var/lib/rabbitmq:/var/lib/rabbitmq

$ docker-compose up -d
$ docker exec compose_rabbitmq_1 rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
$ docker exec compose_rabbitmq_1 rabbitmqctl status

Then, login in to the rabbitmq management page at http://[public-ip]:15672 with guest:guest